Tao management, uw partner in opleiding, advies, coaching om uw bedrijf te laten groeien. HOE? – Wie zijn wij? - Tao Management

Vanwaar de naam Tao Management?

‘TAO’ betekent ‘de weg –doelgerichte gaan’. Andere betekenissen zijn ‘rivier’ en ‘stroom’.

Tao Management: het beheren en beheersen van het menselijk kapitaal om optimale groei (doelgericht gaan) voor uw onderneming en uw medewerkers te verwezenlijken.

Bent u geïnteresseerd?
Bel 0475/377296 of
mail info@tao-management.be


Contacteer ons nu
Het streven naar harmonie tussen ogenschijnlijke tegenstrijdigheden wordt weergegeven door het symbool van Yin en Yang. Delen van de ene realiteit worden ook teruggevonden in de andere.

Wat betekent dit voor u?

U moet een evenwicht vinden tussen de nood aan stabiliteit en de nood aan flexibiliteit. U moet weg van het traditionele of/of denken en gaan denken in termen van en/en.

Wat betekent dat voor uw medewerkers?

In een continu veranderende, sterk dynamische omgeving moeten ook uw medewerkers een evenwicht vinden tussen de benodigde kennis, vaardigheden en attitudes om groei te verwezenlijken in de huidige omgeving en de nodige kennis, vaardigheden en attitudes te ontwikkelen om tegemoet te komen aan de toekomstige opportuniteiten en uitdagingen. Dus ook zij moeten leren denken in termen van en/en.

We staan er niet alleen voor.

Tao Management , opgericht door Rudi Cranshoff, heeft een netwerk uitgebouwd waarbinnen de voor u noodzakelijke expertise aanwezig is.

Buiten Belgische organisaties zijn er ook nauwe banden met Nederlandse organisaties zoals:

Bent u geïnteresseerd?
Bel 0475/377296 of
mail info@tao-management.be


Contacteer ons nu

Wie is onze doelgroep?

Tao Management richt zich voornamelijk op groeiende bedrijven, zoals het uwe, die hun toekomst nu gaan waarmaken.

Ondervindt u ook weerstand tegen vernieuwing / verandering in uw onderneming? Hoe komt dat?

Wees alert voor kretologie!

Stel u de vraag in welke mate deze nieuwe technieken en benaderingswijzen een bijdrage leveren tot uw groei en waardecrreatie.